Kategorie

1. Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti mezi prodávajícím , na straně jedné a osobami využívajícími služeb Internetového obchodu prodávajícího na straně druhé, dále jen „kupující“.
Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí níže uvedenými obchodními podmínkami a dále v rozsahu těmito podmínkami neupravenými zákonem č. 40/1964 Sb. (dále jen „obchodní zákon“), zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele.

2. Objednání zboží

Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícího i prodávajícího s tímto návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti. 
Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

3. Odstoupení od smlouvy

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v těchto případech: koření a kořenící směsi se již nemíchají, nejsou zrovna namíchány, nebo se nedodávají přes internetový obchod. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.
Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má kupující v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 15 dní od převzetí objednávky. Kupující má dále právo na storno objednávky do 24 hodin po jejím uskutečnění s výjimkou případu, kdy byla již objednávka vyřízena a vyexpedována kupujícímu.
Při odstoupení od smlouvy po provedení expedice, nebo nepřevzetí objednaných produktů, má dodavatel  právo účtovat odběrateli storno poplatky ve výši skutečných nákladů - dopravné, poštovné, balné a smluvní pokutu ve výši 10% z hodnoty objednaných produktů.

4. Informace o produktech

Prodávající uvede na stránkách svého Internetového obchodu základní údaje o koření, bylinkách a kořenících směsích, které nabízí. Zejména název, kód, složení směsi, koncovou cenu za produkty v Kč,  informaci o lhůtě dodání, případně další informace popisující např. charakteristiku produktů. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se s těmito informacemi seznámil.

5. Jak nakupovat

Každý návštěvník našeho obchodu má možnost využívat košík. Ten umožňuje ukládat položky v dočasném košíku. Jakmile zákazník opustí obchod, bude obsah košíku vyprázdněn. K dokončení objednávky je pořeba se přihlásit. V případě, že ještě nemáte vytvořené konto je potřeba se registrovat. Registrace v obchodě má mnoho výhod:

- budete vždy neprodleně e-mailem informováni o změně stavu Vaší objednávky
- po přihlášení si můžete prohlédnout detaily všech předchozích objednávek
- každý zákazník může mít pod účtem několik adres a v objednávce si vybere, která z adres má být fakturační a na kterou adresu mu zásilku odešleme

6. Proces objednání, dodací podmínky

Nabízíme Vám možnost nákupu přímo z Vašeho domova, kde můžete nakupovat nonstop. Objednávat si můžete jednoduše a pohodlně pomocí našich stránek www.koreniodtetiny.cz.
Prodávající zasílá objednané zboží službou PPL na zákazníkem uvedenou adresu za cenu 98Kč za balík. Prodávající může také objednané zboží zaslat Českou poštou doporučeně na dobírku, nebo doporučeně bez dobírky při úhradě na bankovní účet prodávajícímu. Pokud se kupující rozhodne pro zaslání zboží Českou poštou,bude mu účtován poplatek za přepravu ve výši 98 Kč. Zboží bude zasláno doporučeně na dobírku.Objednávky vyřizujeme od pondělí až pátek od 9 - 17 hodin.   Za dobu přepravy je považováno nejvýše 7 dní.
Kupující obdrží spolu s objednaným zbožím  fakturu na toto zboží.
V případě, že prodávající není schopen objednané zboží kupujícímu zajistit, případně je schopen dodat pouze část objednávky, bude o tom neprodleně informovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.

7. Reklamační řád

Případné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi a v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné zjevné vady (adresa objednatele apod.). Případné vady je kupující povinen neprodleně ohlásit naší firmě. Za vady vzniklé během přepravy neručíme.

Postup při reklamaci:
informujte nás o reklamaci telefonicky, e-mailem či písemně.
Poté Vás budeme kontaktovat a domluvíme se na dalším postupu.
Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku.

Zákony a předpisy:
Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání.
Zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat na našich telefonních číslech, které najdete v záložce kontakty.


CELÝ TÝM KOŘENÍ OD TETINY VÁM PŘEJE PŘÍJEMNÉ NAKUPOVÁNÍ V NAŠEM E-SHOPU. :-)